Ковельський медичний коледж

Пам'ятка абітурієнту

 

МОЗ України

Управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації

Ковельський медичний коледж  

 

     Ковельський медичний коледж розпочав свою діяльність 1946 року як школа медичних сестер, яка  в 1952 році  перейменована в фельдшерську школу, а в 1954 році – в Ковельське медичне училище. В 2006 році Ковельському медичному училищу надано статус коледжу.

     За роки діяльності колледж підготував близько 10 тисяч кваліфікованих молодших медичних спеціалістів.

    У коледжі навчається 521 студент.

    Для забезпечення навчального процесу заклад має 6 навчальних корпусів,   32 навчальні кабінети

 

 

та 16 лабораторій, 2 комп`ютерні лабораторії,  спортивний зал та спортивний майданчик, актовий зал, які оснащені сучасним обладнанням: мультимедійною технікою, фантомами,

 

 

інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами,

 

 

спортивним інвентарем, музичною апаратурою.

    На клінічних базах міста Ковеля функціонує 11 навчальних кімнат.

    В коледжі працює п'ять спортивних секцій, 8 наукових гуртків, студентський хор, хореографічний гурток, студентський театр «Водограй».       

 

 

 

     Гордість навчального закладу – педагогічний колектив. Показником високої працездатності його є той факт, що із 59 викладачів: 3- кандидати медичних наук,  20 мають вищу кваліфікаційну категорію, 13 – педагогічне звання «викладач-методист», 3 – «старший викладач».                                            
    

     Майбутнім студентам пропонується навчання за спеціальностями:

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма "Лікувальна справа" – 90 осіб

З них 45 – за регіональним замовленням

Термін навчання – 3 роки 10 міс., кваліфікація – "фельдшер"

Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма "
Сестринська справа" – 30 осіб

З них 15 – за регіональним замовленням

Термін навчання – 3 роки 10 міс., кваліфікація – "сестра медична"

Спеціальність "Фармація"
освітньо-професійна програма
"Фармація" –
30 осіб (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Термін навчання – 2 роки 10 міс., кваліфікація – "фармацевт"

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма "
Акушерська справа" – 30 осіб

З них 10 – за регіональним замовленням

Термін навчання – 2 роки 5 місяців, кваліфікація – "акушерка"

*Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма
«Сестринська справа» —
15 осіб (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Кваліфікація — сестра медична,  термін навчання — 2 роки 10 міс.
*Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма
«Лікувальна  справа» —
44 особи (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Кваліфікація — фельдшер,  термін навчання — 2 роки 10 міс.

/Примітка:  * -  вакантні місця ліцензованого обсягу попередніх років/

Вступники

на основі 9 класів складають іспити :

  • на спеціальність "Медсестринство" освітньо-професійна програма  "Лікувальна справа" та "Сестринська справа"- українська мова (тести); біологія (тести)
  • на спеціальність "Фармація" освітньо-професійна програма "Фармація" - українська мова (тести); хімія (тести).

     Вступні випробування проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України. Результати вступних екзаменів для вступників оцінюються за 12-бальною шкалою.  

     Конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала.

на основі 11 класів :

  • абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури і біології або хімії, видані у 2017, 2018, 2019 роках.

Прийом документів на основі базової  загальної середньої освіти проводиться з 01 липня до 13 липня включно. Вступники  подають заяви в паперовій формі.

      Прийом документів на основі повної загальної середньої освіти від осіб, які не складають вступні іспити, проводиться з 10 липня до 29 липня включно. Заяви подаються в електронній формі,  окрім осіб, які мають спеціальні умови на участь в конкурсному відборі.

    До заяви, поданої в паперовій формі (отримується та заповнюється в приймальній комісії), вступник додає:

  1. копію документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року);
  2. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  3. копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), що видані в 2017, 2018, 2019 роках;
  4. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  5. інші копії документів,  якщо це визначено особливими умовами вступу, установлені законодавством.

    Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

    Вступні  іспити, співбесіди на основі базової загальної середньої освіти проводяться з 14 липня до 22 липня. Зарахування вступників за регіональним замовлення відбувається не пізніше 1200  години 28 липня 2018 року;  за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 2 серпня 2018 року, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня 2018 року.

    Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти за регіональним замовлення відбувається не пізніше 1200  години 14 серпня 2018 року;  за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 17 серпня 2018 року, додаткове зарахування не пізніше 30 вересня 2018 року.

 

"Віддай людині крихітку себе, 
За це душа поповнюється світлом.”

Ліна Костенко

          Наші педагоги сповідують загальновідомі істини: Віру – в силу знань і праці, Надію – на добро, красу, а Любов – до людини, Батьківщини, життя. А ще виховують молодь на засадах християнської моралі, вчать лікувати душу і тіло тих, що занедужали, вселяти надію важкохворим, іноді безнадійним, сіють зерно великої любові до ближніх, до народу України.

 

 

Наша адреса:  45000, Україна, Волинська область,

                           м.Ковель, вул. Незалежності, 182

                           тел/факс: (03352)    4-53-39

                           електронна пошта:   kovmedcoledg@ukr.net


Анализ сайта on line