Ковельський медичний коледж

Інформація для вступників

 

Ковельський  медичний коледж
прийматиме студентів на 2019 — 2020 начальний рік
за спеціальностями:

 
на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):
Спеціальність "Медсестринство" - 120 осіб:
освітньо-професійна програма «Сестринська справа» —
30 осіб (15 за регіональним замовленням).
Кваліфікація — сестра медична, термін навчання — 3 роки 10 міс.
освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» —
90 осіб (45 за регіональним замовленням).
Кваліфікація — фельдшер; термін навчання — 3 роки 10 міс.
 
Спеціальність "Фармація" - 30 осіб
освітньо-професійна програма
«Фармація» —
30 осіб (за кошти фізичних та юридичних осіб).
Кваліфікація — фармацевт,  термін навчання — 2 роки 10 міс.
 
на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):
Спеціальність "Медсестринство" - 89 осіб
освітньо-професійна програма
«Акушерська справа» —
30 осіб (із них 10 — за регіональним замовленням).
Кваліфікація — акушерка,  термін навчання — 2 роки 5 місяців.
освітньо-професійна програма «Сестринська справа» —
*15 осіб (за кошти фізичних та юридичних осіб).
Кваліфікація — сестра медична,  термін навчання — 2 роки 10 міс.
*освітньо-професійна програма «Лікувальна  справа» —
*44 особи (за кошти фізичних та юридичних осіб).
Кваліфікація — фельдшер,  термін навчання — 2 роки 10 міс.

/Примітка:  * -  вакантні місця ліцензованого обсягу попередніх років /

 

 

На початок

Анализ сайта on line