Ковельський медичний коледж

Інформатика

Інформаційні технології у суспільстві

Вступ. Інформаційні системи.

Апаратна частина інформаційної системи.

Клавіатура

Програмна складова інформаційної системи. Файлова система.

Системне програмне забезпечення. Операційна система Windows XP.

Інформаційна безпека

Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології

Основи електронного документообігу

Призначення та класифікація документів. Документообіг.

Текстовий процесор Microsoft Word. Введення, редагування, форматування електронних документів 2010

Робота з таблицями

Робота з формулами. Побудова діаграм

Створення автозмісту та предметного покажчика

Редактор презентацій Microsoft PowerPoint 2010

Комп`ютерні публікації

 

 

Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Табличний процесор Microsoft Excel 2010.

Обробка та аналіз інформації.

Розв'язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач

Мультимедійні та гіпертекстові документи

Комунікаційні засоби ЕОМ. Комп’ютерні мережі. Служби Інтернет.

Веб-дизайн

Мова HTML

Бази даних

Бази даних. СКБД Microsoft Access

СКБД Microsoft Access. Запити та звіти.


Анализ сайта on line