Ковельський медичний коледж

Головна сторінка

Новий сайт Ковельського медичного коледжу: kmk-kovel.in.ua

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад
"Ковельський медичний коледж"

45000, Ковель, вул.Незалежності,182
Електронна адреса – kovmedcoledg@ukr.net

 

Рік заснування: 1946
Рівень акредитації: І
Ліцензія: №527840 серія АE від 06.01.2015р.

Керівництво:


Директор Григола Олена Григорівна  тел.  (03352) 4-53-39
Заступники директора:
- з навчальної роботи Матвійчук Людмила Віталіївна тел.  (03352) 4-75-82
- з питань гуманітарної освіти та виховання  Каленікова Вікторія Анатоліївна тел. (03352) 4-75-82
- з АГР Корпач Адам Тимофійович тел. (03352) 4-53-39
методист Музичук Любов Олександрівна тел. (03352) 4-55-87
зав.відділенням Костючик Світлана Анатоліївна тел.(03352) 4-53-39
зав.відділенням Трофименко Ольга Лукашівна тел.(03352) 4-53-39
зав.відділенням Яворська Валентина Степанівна тел.(03352) 4-53-39
зав.відділенням Комісарик Світлана Михайлівна тел.(03352) 4-55-87
зав.практикою Шевченко Тетяна Сергіївна тел.(03352) 4-75-82
головний бухгалтер Сачук Валентина Степанівна тел.(03352) 4-87-60
голова профкому працівників коледжу Бондарук Олександр Олексійович тел.(03352) 4-75-82
голова профкому студентів Чирук Олена Георгіївна тел.(03352) 4-75-82

Про коледж:
 
Ковельський медичний коледж
(відеоролик)
    Базою медицини міста був і є Ковельський медичний коледж, який відкрився в 1946 році.
   Далекий 1946-ий. В країні розруха, голод. Проте мирне життя поступово налагоджується. І ось в місті важлива подія: згідно з наказом Волинського облздоровідділу від 17 квітня 1946 року відкрито школу медичних сестер. Багато зусиль і здібностей довелось докласти першому директору К.П. Дідковському, щоб організувати навчальний процес. У 1948 році відбувся перший випуск учнів школи. Дипломи про здобуття фаху отримали 35 випускниць.

 

 
Перші заняття проходили у приміщенні колишньої  міської поліклініки.
 
     Якщо в 1946 році в училищі навчалося лише 37 осіб, то в 1995 році тут здобували освіту 363 учні.
     В 1952 році Ковельську школу медсестер було перейменовано у фельдшерську. З 1954-го - вона реорганізована в медичне училище. За період із 1949 по 1963 роки навчальний заклад очолювали І.М. Андрєєва, А.С. Іванова, В.С. Гуменний, І.М. Ковінєв. Кожен із них доклав чимало зусиль та розуму для становлення і розвитку навчального закладу й медичної освіти на Ковельщині.

 
Перші випускники фельдшерської школи.

    На підставі рішення Волинської обласної ради від 22.03.06р. №26/32 Ковельському медичному училищу шляхом реорганізації надано статус коледжу, який сьогодні є об'єктом комунальної власності Волинської обласної ради, підпорядкований управлінню охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації.
   Серед тих, хто 20 і більше років щедро примножував здобутки училища, були Г.О. Самарина, Г.С. Редькіна, Н.Г. Решетко, Г.Ф. Бондаренко, Г.Г. Вацак, О.К. Клінгер. Впродовж 18-ти років працював директором училища Г.С. Макарчук., який свою роботу керівника закладу розпочав із поліпшення матеріально-технічної бази, удосконалення навчально-виховного процесу, добору та розстановки кадрів. Протягом всіх цих років він був мудрим наставником для своїх вихованців і незамінним порадником для колег. Продовжувачем справи Григорія Сельвестровича стала Н.Ф. Петрук, а згодом Самчук О.М., які постійно дбали про створення і підтримання в колективі доброго, морально-психологічного клімату, його стабільного розвитку. З 1987 по 2009 рік очолювала колектив Шнирьова Наталія Анатоліївна, котра вбачала залежність створення колективу майстрів педагогічної справи від особистого прикладу керівника, який повинен бути зразком педагогічної майстерності для своїх колег у навчанні й вихованні студентів.
З 2009 по 2017 рік директором коледжу  був Холейко І.І., який розумів, що без мудро організованої роботи навчальний процес стає елементарним механізмом передачі інформації від одного джерела до іншого. І лише при гармонійному поєднанні важливих складових навчання стає бажаним та ефективним, приносить задоволення і педагогам, і вихованцям.

    З лютого 2018 року очолила навчальний заклад кандидат медичних наук, викладач-методист вищої категорії Григола Олена Григорівна - людина відповідальна за кожну доручену справу, урівноважена, креативна, яка має чимало цікавих задумів, далекосяжних планів, спрямованих на удосконалення підготовки медичних кадрів, у якої є бажання працювати, є енергія дерзання і творення. А це, звичайно, чималі складові успіху.
    Згідно ліцензій коледж має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за І рівнем акредитації на базі повної загальної середньої освіти ( 11кл.) та базової середньої освіти ( 9 кл.) зі спеціальностей:

  • 5.12010101 Лікувальна справа;
  • 5.12010102 Сестринська справа;
  • 5.12010105 Акушерська справа;
  • 5.12020101 Фармація.

Ліцензований обсяг прийому становить 180 осіб.
В закладі функціонує 4 відділення та  6 предметних  комісій.
У коледжі навчається 520 студентів.
Навчально-виховний процес забезпечують 59 штатних та 13 викладачів-сумісників, з яких:

- кандидати медичних наук - 3;
- викладачі-методисти  – 13 ;
- старші викладачі  – 3;
- викладачі з вищою кваліфікаційною категорією – 20;
- викладачі з І категорією – 2 ;
- викладачі з ІІ категорією – 14;
- викладачі спеціалісти – 16.

   Вознюк Станіслав Миколайович захистив дисертацію з хірургії на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Григола Олена Григорівна -  кандидат медичних наук з педіатрії, Романюк Оксана Віталіївна - кандидат медичних наук з акушерства та гінекології.
   Для забезпечення навчального процесу заклад має шість навчальних корпусів, а також 32 навчальні кабінети та 16 лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням, фантомами, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами,

      

спортивний зал та спортивний майданчик


  

 

 

 

 

 

В навчальному процесі використовується аудіо - і відеотехніка, 13 мультимедійних проекторів, 14 ноутбуків, 2 інтерактивні дошки, 2 DVD. Створено і лінгафонний клас на 15 робочих місць.

   Створена телекомунікаційна внутрішня мережа з виходом в Internet. Функціонує комп'ютерний клас та інтернет-клуб,  які укомплектовані сучасними комп'ютерами. Всього їх в закладі 49, з яких три в бібліотеці, де поступово створюється картотека матеріалів з навчальних дисциплін на електронних носіях з метою надання студентам можливості переглянути навчальний матеріал. Власними силами створюються нові навчальні відеофільми, комп'ютерні програми, електронні посібники.
   Для якісного проведення практичних занять на клінічних базах міста Ковеля функціонує 11 навчальних кімнат.Для проведення виробничої та переддипломної практик закріплено 14 лікувально-профілактичних закладів міста та області (наказ №344/ос від 26.12.2005р. Управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації).
   Виховна робота в коледжі здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді, засадах демократизму і спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, патріотичного виховання, формування здорового способу життя. Позитивну роль у виховному процесі відіграють студентський хор, хореографічний гурток.
   Педколектив наполегливо продовжує роботу з вивчення та впровадження нових педагогічних технологій, вдало переосмислюючи і поєднуючи їх з традиціями зокрема, інформаційно-комп’ютерних, інтерактивних та ін.


Анализ сайта on line