Ковельський медичний коледж

Інформація для вступників

 

Ковельський  медичний коледж
оголошує прийом студентів на 2017 — 2018 начальний рік
за спеціальностями:

 
на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):
Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма «Сестринська справа» —
30 осіб (15 за регіональним замовленням).
Кваліфікація — сестра медична, термін навчання — 3 роки 10 міс.
Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма
«Лікувальна справа» —
90 осіб (45 за регіональним замовленням).
Кваліфікація — фельдшер; термін навчання — 3 роки 10 міс.
Спеціальність "Фармація"
освітньо-професійна програма
«Фармація» —
30 осіб (за кошти фізичних та юридичних осіб).
Кваліфікація — фармацевт,  термін навчання — 2 роки 10 міс.
 
на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):
Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма
«Акушерська справа» —
30 осіб (із них 10 — за регіональним замовленням).
Кваліфікація — акушерка,  термін навчання — 2 роки 5 місяців.
 

*Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма
«Сестринська справа» —
7 осіб (за кошти фізичних та юридичних осіб).
Кваліфікація — сестра медична,  термін навчання — 2 роки 10 міс.
*Спеціальність "Медсестринство"
освітньо-професійна програма
«Лікувальна  справа» —
17 осіб (за кошти фізичних та юридичних осіб).
Кваліфікація — фельдшер,  термін навчання — 2 роки 10 міс.

/Примітка:  * -  вакантні місця ліцензованого обсягу попередніх років /

 

Вартість навчання по спеціальностям

 

Інформація про прийом заяв
до Комунального вищого навчального закладу
«Ковельський медичний коледж»
станом на 08.08.2017

 

УВАГА!

прийом  документів
від абітурієнтів
на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
триває до 08 серпня включно !!!
(заяви подаються у паперовій формі)

 

 

На початок

Анализ сайта on line